Hoitomaksun määräytyminen

Päiväkoti LUMOn hoitomaksu koostuu hoito- tai esiopetuspaikan hinnasta, KELAn tuista sekä kuntalisästä. Hoitomaksu peritään 12 kalenterikuukaudelta, sillä se on kuntalisän ja KELA:n tukien saamisen edellytys. Perheet ovat myös oikeutettuja kaupungin maksamaan sisaruslisään. Alla on avattu tarkemmin hoitopaikan hinnan määräytymistä hyvinkääläisille perheille.

  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu: 330,00€
  • Esiopetuksessa olevan lapsen asiakasmaksu: 240,00€

Hoitopaikan kokonaishinta

Palveluntuottaja määrittelee hoitopaikan kokonaishinnan. Hinta muodostuu lapsen kokoaikaisen hoitopaikan tuottamisen kuluista kuukaudessa.

Alle 3 -vuotias

Kela 851,28 €
Asiakasmaksu kokoaikainen 330,00 €

Yhteensä 1181,28 €

3-5 -vuotias:

Kela 597,28 €
Asiakasmaksu kokoaikainen 330,00 €

Yhteensä 927,28 €

Esiopetus ja kun lapsi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa

Kela 214,45 €
Kaupunki 437,30 €
Asiakasmaksu 240,00 €

Yhteensä 891,75 €

Esiopetuksen ostopalvelun, KELA:n tuen tai kuntalisän muuttuessa hoitopaikan hintaa tarkistetaan.
Mahdolliset tukien indeksikorotukset eivät vaikuta alentavasti hoitopaikan hintaan. KELA:n osuudet sisältävät Hyvinkää-lisän. 

Ympäryskuntien tarjoamia tukivaihtoehtoja

Hyvinkäänkatu 11
05800 Hyvinkää

040 1286 888 / LUMO
050 4633 763/ Nina Ratinen

lumo@paivakotilumo.fi