Hoitomaksun määräytyminen

Päiväkoti LUMOn hoitomaksu koostuu hoito- tai esiopetuspaikan hinnasta, KELAn tuista sekä kuntalisästä. Hoitomaksu peritään 12 kalenterikuukaudelta, sillä se on kuntalisän ja KELA:n tukien saamisen edellytys. Perheet ovat myös oikeutettuja kaupungin maksamaan sisaruslisään. Alla on avattu tarkemmin hoitopaikan hinnan määräytymistä hyvinkääläisille perheille.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu: 330,00€

Esiopetuksessa olevan lapsen asiakasmaksu: 240,00€

Palveluntuottaja määrittelee hoitopaikan kokonaishinnan. Hinta muodostuu lapsen hoitopaikan tuottamisen kuluista kuukaudessa.

Alle 3 -vuotias: 1120,63€

3-5 -vuotias: 855,02€

Esikoululainen: 796,41

Esiopetuksen ostopalvelun, KELA:n tuen tai kuntalisän muuttuessa hoitopaikan hintaa tarkistetaan. Mahdolliset tukien indeksikorotukset eivät vaikuta alentavasti hoitopaikan hintaan

Esiopetuksen ostopalveluhinnan määrittelee kaupunki vuosittain. Ostopalvelun hinta perustuu kunnalliseen esiopetuspaikan hintaan. Kaupunki maksaa tuen suoraan palveluntuottajalle

Esiopetuksen hinta: 352,00€

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on sidottu kansaneläke-indeksiin, tukeen on mahdollista saada tulosidonnaista hoitolisää, joka pienentää perheen maksamaa hoitomaksua. KELA maksaa tuen suoraan palveluntuottajalle. Lisätietoja KELAn sivuilta. Lisäksi perheillä on mahdollisuus hakea tulosidonnaista hoitolisää, joka voi vaikuttaa omavastuu osuuteen pienentävästi. Perhe tarkistaa tämän Kelalta itse.

Alle 3 -vuotias: 790,63

3-5 -vuotias: 525,02€

Esikoululainen: 204,41€

Kuntalisä eli Hyvinkää-lisä on sidottu kansaneläke-indeksiin. Kaupunki maksaa tuen suoraan palveluntuottajalle. Lisätietoja Hyvinkää-lisästä Hyvinkään kaupungin sivuilta.

Alle 3 -vuotias: 610,00€

3-5 -vuotias: 350,00€

Esikoululainen: 140,00€

Ympäryskuntien tarjoamia tukivaihtoehtoja

Hyvinkäänkatu 11
05800 Hyvinkää

040 1286 888 / LUMO
050 4633 763/ Nina Ratinen

lumo@paivakotilumo.fi